21881937
© EPOSA 2.018
EPOSA.SL Mercè Rodoreda, 2 Pol. Industrial Torremirona Bescanó - Girona Tel. 972 21 48 44
 Servei de E-consulting L'objectiu d'aquest estudi és donar-li a conèixer els seus costos d'impressió reals, i basant-nos en les conclusions obtingudes, fer-li una proposta per reduir- los. Estem convençuts de poder optimitzar els seus costos d'impressió, aconseguint per a vostè un estalvi superior al 30%. L'estudi és totalment gratuït i sense cap tipus de compromís, no representa cap pèrdua de temps significativa  per a vostès i els pot  arribar a representar un important benefici econòmic. Deixi'ns ajudar-lo, no té res a perdre i sí molt a guanyar.
El cost total de propietat (Total Cost of Ownership o TCO), és un mètode dissenyat per ajudar als usuaris i gestors empresarials a determinar els costos directes i indirectes, així com els beneficis relacionats amb la compra d'equips o programes informàtics. El TCO ofereix un resum final que reflecteix no només el cost de la compra sinó aspectes de l'ús i manteniment, el cost d'operació i dels equips, i els treballs de consultoria necessaris, etc. Els estudis de TCO entre diversos models, ajuden als usuaris a decidir l'adquisició de l'equip econòmicament més avantatjós.
Servei de E-consulting
Cost Total de Propietat
Li oferim la tecnologia més avançada al servei de la impressió d'oficina Li oferim la tecnologia més avançada al servei de la impressió d'oficina