© EPOSA 2.018
EPOSA.SL Mercè Rodoreda, 2 Pol. Industrial Torremirona Bescanó - Girona Tel. 972 21 48 44
 Servei de E-consulting L'objectiu d'aquest estudi és donar-li a conèixer els seus costos d'impressió reals, i basant-nos en les conclusions obtingudes, fer-li una proposta per reduir- los. Estem convençuts de poder optimitzar els seus costos d'impressió, aconseguint per a vostè un estalvi superior al 30%. L'estudi és totalment gratuït i sense cap tipus de compromís, no representa cap pèrdua de temps significativa  per a vostès i els pot  arribar a representar un important benefici econòmic. Deixi'ns ajudar-lo, no té res a perdre i sí molt a guanyar.
El cost total de propietat (Total Cost of Ownership o TCO), és un mètode dissenyat per ajudar als usuaris i gestors empresarials a determinar els costos directes i indirectes, així com els beneficis relacionats amb la compra d'equips o programes informàtics. El TCO ofereix un resum final que reflecteix no només el cost de la compra sinó aspectes de l'ús i manteniment, el cost d'operació i dels equips, i els treballs de consultoria necessaris, etc. Els estudis de TCO entre diversos models, ajuden als usuaris a decidir l'adquisició de l'equip econòmicament més avantatjós.
Servei de E-consulting
Cost Total de Propietat
Li oferim la tecnologia més avançada al servei de la impressió d'oficina Li oferim la tecnologia més avançada al servei de la impressió d'oficina
Horari d’atenció al públic de 9 a 14h